3DK Nylon

3DK Nylon – materiał o największym potencjalne w przemyśle. Szeroko wykorzystywany w branży automotive oraz wytwórstwie maszyn i narzędzi.
filament-35